Due Diligence Gruppen DA

Om oss

Vi arbeider primært med kjøp og salg av virksomheter, herunder verdivurderinger, due diligence-operasjoner og aksjonæravtaler, i tillegg til aktivitetene knyttet til tilliggende områder. I det vesentlige arbeider vi innenfor SMB-markedet, men vi har også deltatt som hel- og delaktør i større omfattende prosesser. 

Våre arbeidsområder omfatter også: fisjon, fusjon, partnerallianser, franchise-oppbygging, prospektering for investorer, investorbistand og konsultativ virksomhet overfor styrer og bedriftseiere. Her bistår vi også med idéutvikling og iverksetting av nye virksomheter.

Due Diligence Gruppen er en av de få aktører på det norske markedet som er spesialisert på due diligence-prosesser. Som en forlenging av dette har vi tilknyttet oss medarbeidere med tung internasjonal skolering innen området, foruten den praktiske faglige og erfaringsmessige kompetanse vi besitter. 

“En av få aktører på det norske markedet som er spesialisert på due diligence-prosesser”

Internasjonal kompetanse

Due Diligence Gruppen

Due Diligence Gruppens medarbeidere har bred erfaring fra mange ulike bransjer og situasjoner. 

Våre medarbeidere og tilknyttede kontaktnett har gjennom 25 år deltatt i over 130 kjøps- eller salgsprosesser.

01

Tjenester

Vårt arbeidsområde er primært kjøp og salg av virksomheter, men tilbyr også andre tjenester knyttet til tilleggende områder. 

02

Internasjonal rekkevidde

Gjennom vår nettverksvirksomhet Due Diligence Company, kan vi bistå utenfor landets grenser.

03

Kurs

Ta kontakt for en uforpliktende dialog