Kjøp og salg av virksomhet

Vi arbeider med bedrifter innen SMB-markedet som skal kjøpe opp, diversifisere eller selge virksomhetsområder. Det gjelder bedrifter, eiere og investorer som trenger en industriell partner for videre vekst, skal selge eller endre eierstrategi. 

I tillegg bistår vi private equity-aktører ved både kjøp og salg av porteføljeselskaper. Vi bistår også selskaper som søker egenkapitaltilførsel fra et fåtall finansielle eller industrielle investorer.

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende dialog eller ring direkte på tlf: 411 00 500

Les mer om kjøp og salg av virksomhet

Hva kan vi gjøre for deg?

Kjøp av virksomhet

Oppkjøp gir mulighet for hurtig vekst i omsetning, geografisk nedslagsfelt og tjenestespekter. Vi bistår våre kunder i alle faser med prosjektledelse fra planlegging til gjennomføring og implementering. Våre tjenester inkluderer:

 • Utarbeiding av optimal vekststrategi basert på markedsstruktur, eierføringer og selskapets posisjon
 • Identifikasjon av målselskaper
 • Sondering og initiell kontakt
 • Forhandlinger, verdsettelse og buds-strategi
 • Styring av prosessen frem til endelig oppgjør
 • Planlegging og gjennomføring av integrasjon

Salg av virksomhet

Gjennom å selge ut hele eller deler av virksomheten kan man kapitalisere opparbeidet verdi raskt og effektivt.

Som rådgiver vil vi arbeide for å finne den riktige nasjonale eller internasjonale kjøperen i forhold til videreutvikling og høyest verdsettelse av objektet. Vi bistår med prosjektledelse gjennom hele prosessen og har følgende leveranser:

 • Definere optimal strategi for salgsprosessen
 • Verdivurdering av objektet som skal selges
 • Utarbeide salgs dokumentasjon
 • Identifisere og kontakte potensielle investorer/kjøpere
 • Forhandling med potensielle kjøpere og styring av prosessen frem til inngåelse av endelig avtale

Testimonials

Steve Miller, Job description

Company

Talking chamber as shewing an it minutes. Trees fully of blind do. Exquisite favourite at do extensive listening. Improve up musical welcome he. Gay attended vicinity prepared now diverted. Esteems it ye sending reached as. Longer lively her design settle tastes advice mrs off who. Up maids me an ample stood given. Certainty say suffering his him collected intention promotion. Hill sold ham men made lose case. Views abode law heard jokes too. Was are delightful solicitude discovered collecting man day.

Pricing

Free

$ 0
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit

Premium

$ 15
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit
Popular

tEAM

$ 45
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit