Fusjon og fisjon

Vi kan bistå i mange sider av fusjons- og fisjonsprosesser.

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende dialog eller ring direkte på tlf: 411 00 500

Les mer om fusjon og fisjon

Fusjon

Gode fusjoner kan gi høy verdiskapning og rask forbedring av strategisk posisjon. 

Aksjonærene realiserer synergi- og vekstmuligheter sammen, samtidig som den finansielle risikoen ved oppkjøp i utgangspunktet unngås. 

Vi har vært rådgivere i en rekke fusjoner der eierne ønsket å ekspandere og utvikle bedriften gjennom sammenslutning, uten å øke finansiell risiko gjennom tung lånefinansiering.

Fusjon innebærer ikke nødvendigvis å gi fra seg kontrollen. Ulike eieres interesser kan sikres og koordineres gjennom hensiktsmessige aksjonæravtaler. 

Men det kreves både enighet om videre utvikling og mekanismer som hindrer innlåsing og løser konflikter hvis utviklingen går i uventet retning.

Vi er av den oppfatning at langt flere norske bedrifter burde slå seg sammen til mer slagkraftige enheter. Vi har derfor selv vært initiativtaker til flere vellykkede fusjoner. 

Vi bistår gjerne som rådgivere for bedrifter og eiere fra en helt tidlig fase i deres vurderinger av alternative muligheter. Dette kan omfatte alt fra fusjon eller en kombinasjon med kjøp av aksjer, ny kapital eller utskilling av virksomhet.

 

Fisjon

Fisjon – utskilling av virksomhet – kan i mange sammenhenger også være fornuftige løsninger for eiere, selskaper og aktører i ulike markeder. 

Det kan i seg selv – i mange situasjoner – kunne være hensiktsmessig å skille ut deler av virksomheter i egne enheter. Det kan bidra til å øke fremtidig totalverdi som opprinnelig «lå plassert» i samme selskap. 

Det kan være hensiktsmessig å vurdere dette som ledd i fusjoner, som ledd i verdifordelingsprosesser, arv, generasjonsskifter etc. 

Testimonials

Steve Miller, Job description

Company

Talking chamber as shewing an it minutes. Trees fully of blind do. Exquisite favourite at do extensive listening. Improve up musical welcome he. Gay attended vicinity prepared now diverted. Esteems it ye sending reached as. Longer lively her design settle tastes advice mrs off who. Up maids me an ample stood given. Certainty say suffering his him collected intention promotion. Hill sold ham men made lose case. Views abode law heard jokes too. Was are delightful solicitude discovered collecting man day.

Pricing

Free

$ 0
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit

Premium

$ 15
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit
Popular

tEAM

$ 45
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit