Due diligence

Vi har lang og bred erfaring, nasjonalt som internasjonalt, med due diligence-prosesser. Den type prosesser er oftest knyttet til verdivurderinger, herunder gjennomføres due diligence ofte i forbindelse med kjøp/salg-prosesser av og for virksomheter. De siste årene er videre bruk av due diligence-prosesser hyppigere benyttet bedriftsinternt for å avdekke risiko og forbedringsområder internt. 

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende dialog eller ring direkte på tlf: 411 00 500

Les mer om due diligence

Hva kan vi gjøre for deg?

Mange tenker mest på de rent juridiske elementer slike prosesser bør fokusere på. Men forretningsmessige-, ressurs- og personalmessige utfordringer i  tillegg til organisatorisk-, strategisk- og operasjonelle ingredienser i en virksomhet kan i mange sammenhenger være vel så viktige områder å avdekke risiko innenfor. Derfor deler man ofte bevisst og systematisk due diligence-prosesser opp i flere del-elementer.

Juridisk due diligence

• Avtaler
• Rettigheter
• Forpliktelser
• Garantier
• Reklamasjoner
• Erstatningsrisiko

Organisatorisk/personal- og ressursmessig due diligence:

• Nøkkelmedarbeidere
• Nødvendig kompetanse
• Spisskompetanse
• Fremtidsbehov
• Overgang fra "menneske til maskin"- funksjoner
• IT/tekniske utfordringer som krever ny/annen kompetanse

Regnskapsmessig, finansiell og økonomisk due diligence

• Analyse av regnskapet
• Vurderinger av verdier
• Balansekritiske vurderinger
• Finansiell situasjon
• Likviditet og fremtidig likviditetsbehov
• Kapitalisering
• P/E verdier

Testimonials

Steve Miller, Job description

Company

Talking chamber as shewing an it minutes. Trees fully of blind do. Exquisite favourite at do extensive listening. Improve up musical welcome he. Gay attended vicinity prepared now diverted. Esteems it ye sending reached as. Longer lively her design settle tastes advice mrs off who. Up maids me an ample stood given. Certainty say suffering his him collected intention promotion. Hill sold ham men made lose case. Views abode law heard jokes too. Was are delightful solicitude discovered collecting man day.

Pricing

Free

$ 0
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit

Premium

$ 15
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit
Popular

tEAM

$ 45
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit

Eksempel på sjekkliste for due diligence

Due diligence-prosesser kan splittes opp i flere ulike områder avhengig av virksomhet, bransje og særpreg som det kan være behov for å dykke dypere i.

Sjekklisten for due diligence-prosesser er komprimert, og et helt overordnet og generelt hjelpemiddel. Den er en god start på prosessen. Vektleggingen av de ulike punktene kan variere fra case til case, og derfor kan det i ulike sammenhenger være helt nødvendig å tilpasse en egen plan for due diligence-prosessen.

1. Generelt
2. Markeder
3. Salg
4. Drift
5. Personal
6. Finansielle forhold
7. Formelle forhold